ฐานข้อมูลการจัดอันดับนานาชาติ

ทั้งหมด 6 รายการ

International Institute for Management Development Ranking (IMD)

Global Innovation Index (GII)​

Times Higher Education (THE)​

Scimago Journal & Country Rank​

The World Justice Project (WJP) Rule of Law Index​