อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (IMD) (Ranking)

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (IMD) (Ranking)

ชื่อประเทศ ปี หมวดหมู่ จัดอันดับ
Switzerland 2021 0. OVERALL 1
Sweden 2021 0. OVERALL 2
Denmark 2021 0. OVERALL 3
Netherlands 2021 0. OVERALL 4
Singapore 2021 0. OVERALL 5
Norway 2021 0. OVERALL 6
Hong Kong SAR 2021 0. OVERALL 7
Taiwan, China 2021 0. OVERALL 8
UAE 2021 0. OVERALL 9
USA 2021 0. OVERALL 10
Finland 2021 0. OVERALL 11
Luxembourg 2021 0. OVERALL 12
Ireland 2021 0. OVERALL 13
Canada 2021 0. OVERALL 14
Germany 2021 0. OVERALL 15
China 2021 0. OVERALL 16
Qatar 2021 0. OVERALL 17
United Kingdom 2021 0. OVERALL 18
Austria 2021 0. OVERALL 19
New Zealand 2021 0. OVERALL 20
Iceland 2021 0. OVERALL 21
Australia 2021 0. OVERALL 22
Korea Rep. 2021 0. OVERALL 23
Belgium 2021 0. OVERALL 24
Malaysia 2021 0. OVERALL 25
Estonia 2021 0. OVERALL 26
Israel 2021 0. OVERALL 27
Thailand 2021 0. OVERALL 28
France 2021 0. OVERALL 29
Lithuania 2021 0. OVERALL 30

ColumnChart

1.png

ColumnChart

1.png

BarChart

1.png

BarChart

1.png

PieChart

1.png

AreaChart

1.png

DonutChart

1.png

LineChart

1.png

+
เพิ่มค่าของแกน X

+
เพิ่มค่าของกลุ่มข้อมูล

คำอธิบายชุดข้อมูล

ชื่อชุดข้อมูล

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (IMD) (Ranking)

หมวดหมู่

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งที่มาข้อมูล

IMD World Competitiveness Center

ปีข้อมูล

2019 - 2022