สอวช. ร่วมเวทีถกแนวทางยุติความรุนแรงต่อเด็ก หนุนสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสให้เยาวชนค้นหาศักยภาพของตนเอง เชื่อพลังจากทุกภาคส่วนช่วยลดความรุนแรงได้

รูปภาพอื่นๆ

ดร.กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “รวมพลังเยาวชน ร่วมใส่ใจ โลกไร้ความรุนแรง” ภายใต้โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก ประจำปี 2022 ในแนวคิด “ละเลย เลยรุนแรง” จัดโดย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ศ.ดร.เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี คณะเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นายเทพธีระ ชัยอิ่นคำ ผู้จัดการโครงการมูลนิธิไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย นายณรรฐพงษ์ ผู้ภักดีวงศ์ พิธีกรรายการสารคดีท่องโลกกว้าง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และโค้ชผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคน (เยาวชนและผู้นำองค์กร) นางราตรี แฉล้มวารี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ตัวแทนจากกรมเด็กและเยาวชน รวมถึงตัวแทนผู้นำเยาวชนจากจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดเชียงใหม่

ดร.กาญจนา ได้กล่าวถึงมุมมองของ สอวช. ที่เป็นหน่วยงานด้านนโยบาย โดยมองว่า ในระดับนโยบายประเทศไทยมีแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่เราจะไปถึงเป้าหมายดังกล่าวไม่ได้ หากสังคมของเรายังไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงยังมีปัญหาเรื่องความรุนแรง ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ เกิดขึ้นอยู่ การจะขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเรื่องความรุนแรงในสังคม โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน มองว่าทำได้ 2 ทาง ส่วนแรกคือกลไกหรือเครื่องมือจากรัฐบาลที่จะออกเป็นกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ แต่อีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดผลได้จริง คือการทำให้ความสำคัญของการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เข้าไปอยู่ในใจของทุกคน ให้ทุกคนเห็นบทบาทว่าตัวเองมีส่วนช่วยยุติความรุนแรง และช่วยสร้างสังคมให้ดีขึ้นได้ อาจเริ่มจากการช่วยคนที่อยู่ใกล้ตัว ครอบครัว เพื่อน และหากมีพลังมากขึ้นก็สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อออกไปช่วยสังคม ขึ้นไปสู่ระดับชาติ หรือนานาชาติได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.nxpo.or.th/th/12911/