อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยด้านนวัตกรรม จากการจัดอันดับโดย Global Innovation Index (GII) ประจำปี 2022

รูปภาพอื่นๆ

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านนวัตกรรม จากรายงาน Global Innovation Index (GII) 2022

https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2022/?gclid=CjwKCAjwkaSaBhA4EiwALBgQaDk2p5WjoGFEvEL6ERiF75qsLowS-Tz7N-DWwWTKuINN6E7LZXHA4RoCcykQAvD_BwE