การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ โดย Times Higher Education (THE) ประจำปี 2023

รูปภาพอื่นๆ

Times Higher Education (THE) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านข้อมูลการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติหรือ World University Ranking (WUR) ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญใน การวัดความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย และเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยที่จะเข้า ศึกษาต่อของนักเรียนและนักศึกษาทั่วโลก เนื่องจากเป็นข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ง่าย และเป็นที่ได้รับการยอมรับใน ระดับสากล รวมทั้งได้รับการยอมรับจากอาจารย์ และนักวิชาการทั่วโลก

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking